Skip to Content

FRÅGOR & SVAR

WC-block används för att upprätthålla renlighet och fräschhet i din toalett.

De förhindrar  kalk i toalettskålen, bekämpar smuts och ger din toalett en  behaglig doft tack vare den regelbundna frisättningen av aktiva ingredienser med varje spolning.

För bästa renlighet och fräschhet i din toalett, använd Bref toalettrengöringsmedel. Låt verka i toaletten i 15 minuter.

Använd sedan Bref WC-block mellan grovrengöringarna  för att se till att din toalett är ren och fräsch spolning efter spolning.

Power Active är en solid WC-block. Tack vare sin unika 4-funktionsformel, förhindrar Bref Power Active kalkbildning, ger skum, smutsskydd och extra fräschet i din toalett.
Placera bara produkten i toaletten, anpassa den till vattenflödet och upplev hur varje spolning gör toaletten ren och fräsch.

Duo Active är ett flytande WC-block.Tack vare sina två fack är  Bref Duo Active både en toalettrenare och fräschare i en och samma  produkt. Det blåa facket innehåller rengöringsmedel som bekämpar kalk och smuts. Det högra facket innehåller en trevlig doft som fräschar upp din toalett vid varje spolning.  Duo Active låter dig njuta av en storm av fräsch doft varje gång du spolar!

Bref Power Active Fragance Boost drar nytta av en unik Bref-teknik. Den innehåller en inre kärna laddad med 40% mer parfym än ytterskalet. Tack vare sin nya  teknik håller Bref Power Active Fragrance Boost en stark nivå av doftintensitet under hela användningen av produkten. Det resulterar i att  parfymen är fräsch från första till sista spolningen.

I genomsnitt håller alla dessa produkter upp till 250 spolningar, vilket motsvarar 4 veckor i din toalett. Naturligtvis varierar livslängden på  Bref WC-blocket beroende på typ av toalett, toalettens vattentryck, vattnet och användningen av toaletten.

Bollarna kan användas upp ojämnt på grund av typen av vattenflöde och en felpositionering av produkten i toaletten.
Kontrollera alltid att WC-blocket är placerat så horisontellt som möjligt och justera det till vattenflödet.

Kontrollera alltid att WC-blocket är placerat så horisontelt som möjligt och justera det till vattenflödet.

Du kan ta bort  blå rester direkt med rent vatten. Vid helt torra blå fläckar kan de avlägsnas med ett rengöringsmedel för metallrengöring.

Vatten som används i din toalett innehåller vanligtvis olika mineralpartiklar, till exempel kalcium, järn, magnesium och kalk. När vatten avdunstar, kvarstår dessa partiklar och fastnar på ytan. Denna mineralavskiljning, även kallad biofilm, innehåller tusentals bakterier och baciller.

Området under toalettkanten är den del där det mesta av vattnet strömmar. I det fuktiga tillståndet kan biofilmen enkelt föröka sig och sprida sig till andra områden. Därför är det väldigt viktigt att rengöra din toalett regelbundet och noggrant.

Bref toalettrengöringsmedel har formulan för att bekämpa dem vilket garanterar en  hygienisk renlighet och fräschhet i  toaletten. De är lätta att använda och ergonomiskt formade för att passa bra under toalettkanten.

Smutsen under vattennivån är smuts som har ackumuleras i toaletten och U-böjningen.

Deponeringen av bakterier och baciller kallas biofilm. Denna biofilm kan lätt sprida sig och förorena andra områden. Det är därmed mycket viktigt att du regelbundet rengör din toalett.

Använd Bref toalettrengöringsmedel för att rengöra den varje vecka. Låt det verka i toaletten under 15 minuter och spola därefter.

Använd sedan Bref WC Block mellan grovrengöringarna för att bibehålla toalettens renhet och fräschhet spolning efter spolning.

Det rekommenderas att använda skyddshandskar. Om produkten kommer i kontakt med din hud måste du skölja huden med rent vatten och tvätta kläder som du fått rengöringsmedel på före återanvändning. Det är också starkt rekommenderat att använda Bref toalettrengöringsmedel i ett välventilerat område, t.ex. med öppet fönster.

Det finns ingen direkt hälsorisk om produkten används enligt bruksanvisningen på flaskan.

VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten/duscha. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Brefs WC-block är förpackade i kartong och i plast som är baserade på 80% återvunnet material.

Bref toalettrengöringsmedel finns i flaskor som är gjorda av polyolefiner plast som kan återanvändas om de lämnas in på återvinning.